توخالی خارجی فعالیت گردشگران خراسان رضوی

توخالی: خارجی فعالیت گردشگران خراسان رضوی اماکن اقامتی سرمایه گذاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برخی گروههای سیاسی تصور می کنند اعتراض های خیابانی ، معنایش تایید آنهاست / محبیان

اگر نگاه اجمالي به اعتراضات داشته باشيم يك نكته اي كه مشخص است هسته مركزي اين اعتراضات هست. اين كنش ها، اعتراضات اقتصادي يا اعتراض به وضعيت مديريتي كشور هست. به

برخی گروههای سیاسی تصور می کنند اعتراض های خیابانی ، معنایش تایید آنهاست / محبیان

محبیان:برخی گروههای سیاسی تصور می کنند اعتراض های خیابانی ، معنایش تایید آنهاست

عبارات مهم : سياسي

امیر محبیان با روزنامه اعتماد در باره تجمعات اخیر گفت وگو کرده است.

برخی گروههای سیاسی تصور می کنند اعتراض های خیابانی ، معنایش تایید آنهاست / محبیان

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

تحليل شما از اعتراض هاي اخير چيست؟

اگر نگاه اجمالي به اعتراضات داشته باشيم يك نكته اي كه مشخص است هسته مركزي اين اعتراضات هست. اين كنش ها، اعتراضات اقتصادي يا اعتراض به وضعيت مديريتي كشور هست. به

اگر نگاه اجمالي به اعتراضات داشته باشيم يك نكته اي كه مشخص است هسته مركزي اين اعتراضات هست. اين كنش ها، اعتراضات اقتصادي يا اعتراض به وضعيت مديريتي كشور هست. به عنوان مثال كساني كه در مناطق زلزله زده اعتراض كرده اند، اعتراض ارزش نسبت به نحوه كمك رساني است يا در مشهد اعتراض مالباختگان موسسات مالي و اعتباري را شاهد بوديم. متاسفانه اين اعتراضات شنيده نشده هست. ما شاهد هستيم در اين مناطق وقتي اين مباحث مطرح شد به آنها توجه نشد و همين درخواست هاي راحت به هسته مركزي اعتراضات تبديل شده است است.

اگر ما بخواهيم مجموعه اتفاقات را نگاه كنيم، شاهد خواهيم بود كه اين اعتراضات يك هسته مشخص دارد كه بايد حرف هاي آنان شنيده شود. طبيعتا چه در حوزه مديريتي و چه در حوزه اقتصادي اگر ضعفي وجود دارد بايد اين نقاط ضعف برطرف شود.

نقش جريانات سياسي متفاوت در اين اعتراض ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

جريانات متفاوت سياسي تلاش دارند از اين شرايط بهره برداري خاص خود را داشته باشند. بخشي از اين جريانات، جريانات سياسي داخلي هستند كه متصور هستند با موج سواري بر اين جريان، رقيب را از ميدان خارج خواهند كرد يا اينكه اين اعتراض ها را به نحوي مطرح مي كنند كه گويا اين اعتراضات در تاييد آنهاست.

برخی گروههای سیاسی تصور می کنند اعتراض های خیابانی ، معنایش تایید آنهاست / محبیان

جريان ديگر گروه هاي معاند هستند كه با استفاده از اين اعتراض ها قصد دارند به نظام سياسي فشار آورده يا حتي ضربه بزنند. وقتي بن سلمان مي گويد بايد جنگ را به داخل ايران بكشانيم بايد منتظر ظهور برخي وقايع باشيم. ولی اين به آن معنا نيست كه تمام اين اعتراضات را به بيگانه ها منصوب كنيم زيرا وقتي بيگانگان نقشه اي داشته باشند مجبور هستند بر يك سري مباحث موجه مانور دهند. به گمان من ضعف هاي اقتصادي و مديريتي كشور وضعيت فعلي را پديد آورده هست. به ويژه آنكه دولت نتوانست فضا را به نحوي مديريت كند كه انتظارات مردم با واقعيت همخواني داشته باشد.

احساس محروميت نسبي و يأس منجر به اين مي شود افرادي حس كنند زندگي آنها در خطر قرار دارد. ما بايد در گام نخست اين اعتراضات را به رسميت بشناسيم سپس سعي كنيم خواسته هاي معترضان را شنيده و پاسخ دهيم. اگر اشكالي وجود دارد برطرف كنيم و لايه هاي متفاوت را شناسايي كنيم. با حل كردن پرسشها اساسي حاكميت مي تواند لايه هاي معارض را كه تلاش دارند از اين مساله سوءاستفاده كنند به حاشيه براند.

اگر نگاه اجمالي به اعتراضات داشته باشيم يك نكته اي كه مشخص است هسته مركزي اين اعتراضات هست. اين كنش ها، اعتراضات اقتصادي يا اعتراض به وضعيت مديريتي كشور هست. به

وظيفه جريانات سياسي در چنين شرايطي چيست؟ كنش اين جريانات چگونه بايد باشد؟

متاسفانه جريانات سياسي در اين شرايط بسيار بد عمل مي كنند. اين جريانات به جاي آنكه فضا را آرام و روند حركات را به سمت معقولي ببرند كه مديريت پذير باشد، ضمن آنكه حرف ها و اعتراضات واقعي شنيده شود، سعي مي كنند با تشديد اين وضعيت با رقباي خود تسويه حساب سياسي كنند. در اين ميان دولتي ها به دنبال آن هستند كه با فرافكني اين اعتراضات را اساسا به بيگانگان يا به دشمن های يا به رقباي سياسي متصل كنند. طرف برابر دولت هم از اين اعتراضات استفاده مي كنند تا نقاط ضعف دولت را به رخ همگان بكشاند. همه اينها بخشي از واقعيت را دارند ولی تمام واقعيت اين نيست. جريانات سياسي در اين شرايط بايد به عقلاني سازي مطالبات و ايجاد آرامش در ميان معترضان بپردازند. سياه بودن مطلق منجر به افزايش يأس در ميان مردم خواهد شد كه نتيجه آن گسترش زمينه هاي اعتراضي مردم خواهد بود.

برخی گروههای سیاسی تصور می کنند اعتراض های خیابانی ، معنایش تایید آنهاست / محبیان

منظور شما از اعتراضات واقعي چيست؟

اعتراض واقعي در بستر واقعيت هاي اجتماعي شكل مي گيرد. واقعيت اجتماعي يعني ضعف هاي مديريتي و اقتصادي. اعتراض حق مردم هست. در نظام دموكراتيك و اسلامي قانون مردم را به رسميت آشنا و مردم بايد اعتراض هاي خود را بيان كنند تا سيستم اين ضعف هارا با كمك مردم شناسايي و برطرف كند. نمي توان مردم را با انگ زدن كنار گذاشت زيرا اعتراض حق طبيعي مردم است ولی در عين حال گروهي تلاش دارند از اين عنوان سوءاستفاده كنند. بخشي قصد دارند ضعف مديريتي خود را از طريق انگ زدن به اين اعتراضات ناديده بگيرند و گروهي قصد دارند با تشديد وضعيت و حتي الصاق مسائلي كه به اين اعتراض ها مربوط نيست تسويه حساب كنند. ما بايد اعتراض هاي واقعي را از اعتراض غيرواقعي تميز دهيم.

به نظر شما آيا ضعف مديريتي تنها محدود به دولت روحاني است يا در دولت هاي گذشته نيز وجود داشته است؟

متاسفانه يكي از مشكلات جدي ما كارآمدي هست. مديران ما گرچه بعضا در جنبه هايي موفق بودند ولی در بعضي مباحث ضعيف عمل كرده اند و نتايج ضعيف عمل كردن آنها در جايي خود را نشان خواهد داد. اين مشكل هم در دوران روحاني وجود دارد هم در دوران گذشته وجود داشته هست. در اين عنوان بايد مطلق انگاري را كنار گذاشت و بايد نقاط ضعف را از هر طرف كه باشد، بر طرف كرد.

واژه های کلیدی: سياسي | اعتراض | اعتراض | اعتراضات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs